Контакт-центр (0342) 591-104
 
Контакт-центр (0342) 591-104

Пресрелізи

03.05.2014 / 18:06

ПАТ «Івано-Франківськгаз» затвердило результати діяльності за минулий рік

16 квітня ПАТ «Івано-Франківськгаз» провело чергові загальні збори акціонерів, в яких взяли участь акціонери, які володіють 65,86 % акцій. Акціонери затвердили фінансову звітність діяльності компанії за 2013 рік та основні напрямки роботи на поточний рік. У зв’язку з відсутністю прибутку було вирішено дивіденди не нараховувати.

Фінансова  звітність  підприємства підтверджена міжнародною аудиторською компанією «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» і відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності.  Аудиторські висновки свідчать, що звітність компанії достовірно відображає її фінансові результати та рух грошових коштів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

«Не зважаючи на складну економічно-політичну ситуацію в країні, ПАТ «Івано-Франківськгаз» протягом минулого року виконало взяті на себе зобов’язання перед споживачами в повному обсязі. Основний акцент компанії було зроблено на реалізацію цільових програм з покращення якості обслуговування клієнтів, модернізації робочих процесів, окрім того реалізовано комплекс заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня експлуатації систем газопостачання  в області», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «Івано-Франківськгаз» Віталій Шульга

Розглянувши результати фінансової діяльності підприємства за 2013 рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс. Також на загальних зборах були затверджені звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії та зовнішньої аудиторської компанії.

На загальних зборах прийняли ряд важливих рішень, які надалі визначають напрямки розвитку компанії. Основними з них є виконання затвердженої інвестиційної програми, розвиток та модернізація газових мереж, підвищення безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження сучасних технологій, а також ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та підвищення рівня заробітної плати по підприємству.

Основними акціонерами ПАТ «Івано-Франківськгаз», відповідно до реєстру власників цінних паперів, є ПрАТ «Газтек» – 35,14%, ПАТ НАК «Нафтогаз України» – 25%, ПрАТ «Агропромкомплект» – 15,28%, ПрАТ «Ролюкс» – 15,28%.

Довідка
Основною діяльністю ПАТ «Івано-Франківськгаз» є постачання та транспортування газу. Щорічний обсяг транспортування близько 1 млрд. куб. м природного газу.
На сьогоднішній день рівень газифікації області природним газом складає 95,4%. І це один з найвищих показників по Україні.В області газифіковано 597 населених пукти, з них 563 села. Природним газом користується 392 тисячі сімей Івано-Франківщини, 206 промислових підприємств та інші.
В компанії працює 3200 робітників. ПАТ «Івано-Франківськгаз» є одним з найбільших платників податків Івано-Франківської області, щорічно сплачуючи близько 150 млн. грн. у вигляді податків в бюджети всіх рівнів.
 
  • Фахівець зі зв'язків 
    з громадськістю
    Галина Цап
    тел.: +380 342 58 62 68
    E-mail: press@ifgas.com.ua