Контакт-центр (0342) 591-104
 
Контакт-центр (0342) 591-104

Збори акціонерів

15.03.2017 / 10:58

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» (надалі – «Товариство»), місце знаходження якого: 76010, Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20, повідомляє своїх акціонерів про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на  29 березня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20 (в актовому залі Товариства), шляхом включення нових питань:

  •  Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
  • Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
  • Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 30.08.2012 р. №КПП-605 за 2016 рік.

З проектами рішень до нових питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись на веб-сайті Товариства за адресою:  https://if.104.ua .

Опубліковано в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 50 від 15.03.2017