Контакт-центр (0342) 591-104
 
Контакт-центр (0342) 591-104

Новини

29.03.2017 / 16:36

Івано-Франківськгаз затвердило результати діяльності за минулий рік

29 березня ПАТ «Івано-Франківськгаз» провело чергові загальні збори акціонерів. Акціонери затвердили фінансову звітність діяльності компанії за 2016 рік та основні напрямки роботи на поточний рік.
Основний акцент компанії лозроблено на реалізацію цільових програм з розвитку та модернізації газових мереж Основний акцент компанії лозроблено на реалізацію цільових програм з розвитку та модернізації газових мереж ФОТО: ПАТ "Івано-Франківськгаз"

Фінансова  звітність  підприємства підтверджена незалежним аудитором ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» і відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності.  Аудиторські висновки свідчать, що звітність компанії достовірно відображає її фінансові результати та рух грошових коштів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

За результатами діяльності ПАТ «Івано-Франківськгаз», в минулому році чистий прибуток підприємства склав  майже 3,7 млн. гривень. На зборах було прийняте рішення  спрямувати 100 % розміру чистого прибутку Товариства за 2016 рік на покриття збитків минулих періодів.

 «Вперше за останні три роки наша компанія виконала інвестиційну програму в повному обсязі. Основний акцент було зроблено на реалізацію цільових програм з розвитку та модернізації газових мереж, підвищення безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження сучасних технологій, а також забезпечення комерційного обліку газу. Окрім того, реалізовано комплекс заходів з покращення якості обслуговування клієнтів», - розповідає голова правління ПАТ «Івано-Франківськгаз» Віталій Шульга.

У зборах прийняли  участь акціонери, які є власниками  голосуючих акцій у кількості 13,74 млн. штук, що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій  99,69%.  Вони заслухали звіти  правління  Товариства,  Наглядової ради та Ревізійної комісії. Акціонери затвердили  річний звіт та  баланс Товариства за 2016 рік, обрали членів Наглядової ради, та визначили основні напрями роботи товариства на 2017 рік.

Довідка. Основними акціонерами ПАТ «Івано-Франківськгаз», відповідно до реєстру власників цінних паперів, є ПАТ «Газтек» – 49,4%, ПАТ НАК «Нафтогаз України» – 25%.